Mormonai apie santuoką ir moralę

Daugelis vienalytės santuokos šalininkų tikina, kad tradiciniai lytinės moralės standartai pasikeitė ir kad „tolerancijai“ būtina, jog šie naujieji standartai būtų pripažinti ir įteisinti įstatymu. Jei tolerancija apibrėžiama kaip gerumas kitų atžvilgiu ir skirtingų požiūrių gerbimas, ji yra svarbi vertybė visose demokratinėse visuomenėse. Tačiau, kaip vyresnysis Dalinas H. Ouksas minėjo: „Tolerancija nereikalauja atsisakyti standartų ar nuomonės apie viešosios politikos sprendimus. Tolerancija yra būdas reaguoti į įvairovę, o ne įsakymas apsaugoti ją nuo svarstymo.“

mormonu-seima-prie-atlantos-sventyklos

Skaityti daugiau

Jo švelniame glėbyje

Agonija sode

Iliustracija: Francis Švarcas „Agonija sode“

Nors nei vienam neteks patirti Viešpaties kančios gelmių, kiekvienas patirs tamsią ir karčią valandą – akimirkas, kai mūsų sielvartas ir širdgėla pasirodys didesni, nei galime pakelti. Bus laikas, kai mūsų nuodėmių ir apgailestavimo našta ims negailestingai slėgti.

Jei tokią akimirką pakelsime savo širdis į Viešpatį, tai Jis tikrai žinos ir supras, ką išgyvename. Jis, kuris nesavanaudiškai kentėjo už mus sode ir ant kryžiaus, dabar nepaliks mūsų be paguodos. Jis mus sustiprins, padrąsins ir palaimins. Jis apglėbs mus savo švelniomis rankomis.

Jis mums bus kur kas daugiau nei angelas… Skaitykite daugiau >

Mormonų vadovas sako kalbą Vatikane

2014 m. lapkričio 17-19 dienomis į istorinį Katalikų Bažnyčios surengtą susitikimą Vatikane susirinko religiniai vadovai ir mokslo žmonės iš 23-jų šalių, atstovaujantys 14-kai tikėjimo tradicijų, kad aptartų, kaip vyrai ir moterys papildo vienas kitą santuokoje.

Pope_Francis_President_Eyring_Vatican.JPG1

Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai atstovaujantis Prezidentas Henris B. Airingas iš Pirmosios Prezidentūros tame susitikime kalbėjo lapkričio 18 dieną.

Prašome skaityti visą šio vieno iš aukščiausiųjų mormonų bažnyčios vadovų kalbą >

Skirtybė ir kilnumas

difference-dignity-LT

Ar gyvenimas nebūtų lengvesnis, jeigu visi būtų vienodi? Tik pagalvokite, kiek konfliktų išvengtume, jeigu visi norėtų to paties, balsuotų taip pat ir eitų į tą pačią bažnyčią. Tačiau bėda yra ta, kad tokio pasaulio nėra.

Pagunda formuoti visus pagal tą patį kurpalių, prieštarautų išminčiai Dievo, kuris visus žmones sukūrė skirtingus.

Straipsnio pratresimą rasite čia >

Susipažinkite su mormonais

Spalio 10 d. JAV kino teatruose pradėtas rodyti pilnametražinis dokumentinis filmas „Meet The Mormons“ (Susipažinkite su mormonais) kuriuo Bažnyčia meta iššūkį stereotipams, kuriuos kartais susikuria žmonės, nepažįstantys jos narių. Filme rodomi epizodai apie 6 skirtingas, skirtingose pasaulio šalyse gyvenančias šeimas. Pinigai, surinkti parduodant bilietus, bus paaukoti Raudonojo Kryžiaus organizacijai.

Skaityti daugiau

184-oji visuotinė Bažnyčios konferencija

184-oji pusmetinė konferencija

2014 m. spalio 4–5 d. Solt Leik Sityje, Jutos valst. vyks 184-oji pusmetinė Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčios (mormonų) visuotinė konferencija.

Bažnyčios nariai, besidomintieji ir kitų denominacijų atstovai visame pasaulyje kviečiami konferencijos sesijas klausyti realiu laiku per radiją, ar žiūrėti televizijos, palydovines ir interneto transliacijas LDS.org svetainėje, taip pat ir vietiniuose Bažnyčios susirinkimų namuose.

Išverstus ir įgarsintus konferencijos sesijų vaizdo įrašus Lietuvoje galima bus žiūrėti susirikimų namuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose spalio 11 ir 12 d. nuo 11:00 val.

Daugiau apie konferenciją skaitykite čia (anglų k.)

Konferencijų kabų archyvas