Dievas turi mums planą

Dievas yra mūsų dvasių Tėvas. Tiesiogine prasme esame Jo vaikai, ir Jis mus myli. Galutinis Jo tikslas – Jo darbas ir šlovė – yra suteikti mums galimybę sugrįžti gyventi su Juo ir džiaugtis visais Jo palaiminimais. Kad pasiektų Savo tikslą, Jis parengė tobulą planą. Raštuose Dievo planas vadinamas gailestinguoju planu, laimės planu, išpirkimo planu ir išgelbėjimo planu.

Iki žemiškojo gyvenimo

Iki gimimo gyvenome su Dievu

Prieš gimdami žemėje, mes gyvenome kaip dvasiniai mūsų Tėvo Danguje vaikai. Tačiau mes nebuvome tokie kaip mūsų Dangiškasis Tėvas ir niekada nebūtume galėję tokie tapti ir džiaugtis visais Jo turimais palaiminimais, nepatyrę mirtingojo gyvenimo fiziniame kūne. Gyvenimas kūne ir patirties įgijimas, kad galėtume mokytis ir augti, buvo dalis mums skirto Dievo plano. Prieš atvykdami į žemę, mes supratome ir priėmėme Dievo planą.

Gelbėtojas

Jėzus Kristus yra Dievo plano šerdis. Apmokėjimu Jėzus Kristus įvykdė Savo Tėvo paskirtį ir kiekvienam iš mūsų suteikė galimybę džiaugtis nemirtingumu ir amžinuoju gyvenimu.

Gyvenimas žemėje

Į žemę buvome atsiųsti įgyti patirties

Gyvenimas žemėje yra galimybė ir palaiminimas. Mūsų paskirtis šiame gyvenime yra patirti džiaugsmą ir ruoštis grįžti Dievo akivaizdon. Mirtingajame gyvenime patiriame tai, kas atneša mums laimę. Mūsų patyrimai taip pat atneša skausmą ir sielvartą. Ši patirtis suteikia mums galimybę atskirti gėrį nuo blogio, priimti sprendimus ir mokytis bei augti.

Valios laisvė

Laisva valia, arba galimybė rinktis, yra viena iš didžiausių Dievo dovanų mums. Mūsų amžinasis tobulėjimas priklauso nuo to, kaip ja naudojamės. Šiame gyvenime turime pasirinkti, ar seksime Jėzumi Kristumi.

Amžinasis atlygis

Dvasių pasaulis

Visi žmonės galų gale turi mirti, bet prisikeldamas Jėzus Kristus dėl mūsų visų nugalėjo fizinę mirtį. Po mirties mūsų dvasios eina į vietą, vadinamą dvasių pasauliu, laukti prisikėlimo. Mirtis nepakeičia nei mūsų asmenybės, nei mūsų gėrio ar blogio troškimų. Šiame gyvenime pasirinkusieji paklusti Dievui gyvena laimės, ramybės būsenoje ir ilsisi nuo rūpesčių, laukdami prisikėlimo ir galutinio teismo. Kas pasirinko nepaklusti šiame gyvenime ir neatgailavo, gyvena nelaimingumo būsenoje.

Prikelimas,

paskutinis teismas

ir nemirtingumas

Eame teisiami pagal darbus ir troškimus

Kai per prikėlimą mūsų kūnai ir dvasios vėl susijungs, mes stosime Dievo akivaizdon, kad būtume teisiami. Tobulai prisiminsime savo teisumą ir savo kaltę. Jei būsime atgailavę, susilauksime gailestingumo. Mums visiems bus atlyginta pagal mūsų darbus ir troškimus.

Nemirtingumas

Dėl Jėzaus Kristaus Apmokėjimo visi žmonės bus prikelti ir taps nemirtingi – jie gyvens amžinai. Nemirtingumas yra nemokama dovana visiems žmonėms, nesvarbu, ar jie teisūs, ar nelabi.

Gyvenimas po mirties

Šlovės karalystės

Dievas mums atlygina pagal darbus, nuveiktus žemėje, ir, pagal mūsų paklusnumą, esama skirtingų šlovės karalysčių, į kurias būsime paskirti po Paskutiniojo Teismo.

Celestialinė

Tie, kurie atgailavo dėl savo nuodėmių ir priėmė Evangelijos apeigas (tokias kaip krikštas) ir laikėsi su jomis susijusių sandorų, bus apvalyti Kristaus Apmokėjimu. Jie bus išaukštinti aukščiausioje Dievo karalystėje, kitaip vadinamoje celestialine karalyste. Raštuose ši karalystė lyginama su saulės šlove, arba skaistumu.

Terestrialinė

Žmonės, nepriėmę Jėzaus Kristaus Evangelijos pilnatvės, tačiau nugyvenę garbingą gyvenimą, ras vietą terestrialinėje karalystėje. Ši karalystė lyginama su mėnulio šlove.

Telestialinė

Tie, kurie šiame gyvenime toliau darė nuodėmes, gaus savo atlygį žemiausioje karalystėje, vadinamoje telestialine karalyste. Ši karalystė lyginama su žvaigždžių šlove.

Jėzus Kristus

Dievas taip pamilo pasaulį, kad atsiuntė Savo Sūnų

Išgelbėjimo planas tapo įmanomas dėl neprilygstamos mylinčio Tėvo dovanos Jo vaikams. Dievas pasiuntė Savo Mylimą Sūnų Jėzų Kristų būti mūsų Gelbėtoju ir Išpirkėju. Jėzus pakluso Tėvo valiai aukščiausia meilės savo Tėvui ir mums išraiška. Šis fizinės ir dvasinės mirties triumfas vadinamas Apmokėjimu. Per Kristaus apmokėjimą visa žmonija gali būti išgelbėta, jei paklusta Evangelijos įstatymams ir apeigoms. Jei pasikliauname Jėzaus Kristaus Apmokėjimu, Jis padės mums ištverti mūsų išbandymus, ligas ir skausmą. Galime būti kupini džiaugsmo, ramybės ir paguodos. Per Jį galime tapti verti sugrįžti Dievo akivaizdon.