Vilniaus pirmojo skyriaus sekmadieninės pamokos

Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį per Zoom. Kitą skyriaus informaciją rasite čia >>

Medžiaga:

Vadovėlis šeimoms, Vadovėlis mokytojams, Visuotinė konferencija , Vadovėlis Aarono kunigijos kvorumams ir Merginų organizacijos klasėms ir kt.

Gruodžio 27

11:00 Kalėdinis susirinkimas
Kokiu formatu vyks, bus patikslinta vėliau

Gruodžio 20

Bandomoji mūsų skyriaus sakramento susirinkimo transliacija visai apygardai
11:00-11:40 Sakramento susirinkimas, pasisakymai
   11:40-12:00 Sakramentas šeimoje arba asmeninis laikas prisiminti ir apmąstyti krikšto sandorą

Per Zoom:
12:00 Sekmadieninė mokykla. Atskiros pamokos suaugusiems ir jaunimui

 

Gruodžio 13 (pasninko sekmadienis)

11:00-11:40 Sakramento susirinkimas, liudijimai (tuo pačiu Zoom adresu kaip seniau)
   11:40-12:00 Sakramentas šeimoje arba asmeninis laikas prisiminti ir apmąstyti krikšto sandorą
12:00 Atskiros pamokos Paramos bendrijai, Vyresniųjų kvorumui, Merginų organizacijai, Aarono kunigijai (vaikinams)

 

Gruodžio 5-6 Apygardos konferencija

Visiems nariams:

Šeštadienio vakarinė sesija, gruodžio 5 d.  19:00-21:00
Sekmadienio visuotinė sesija, gruodžio 6 d. 10:00-12:00

Vadovams
Šeštadieninis susirinkimas apygardos ir skyrių organizacijų vadovams, gruodžio 5 d.  16:00-18:00 
Sekmadieninis susirinkimas Paramos bendrijų vadovėms ir Vyresniųjų kvorumų vadovams, gruodžio 6 d. 8:30-9:30

Lapkričio 29

1. Suaugusiems: Skyriaus prezidentūros arba apygardos vadovų parengtas mokymas
2. Jaunimui: “Per Jėzaus Kristaus malonę silpnieji gali tapti stiprūs” (Etero 12-15)

Lapkričio 22

1. Suaugusiems:  pamoką ruošia brolis Kęstutis | pagal vyresniojo Bednario kalbą Ir tuo išmėginsime juos
2. Jaunimui, brolis Mindaugas: Kaip galiu būti į Kristų panašesnis vadovas?

Lapkričio 15

1. Suaugusiems: Etero 1-5 | sesuo Svetlana
2. Jaunimui, sesuo Dovilė: “Jeigu šauksiuosi Viešpaties, Jis man padės” (Etero 1-5)

Lapkričio 8

1. Suaugusiems: pamoką ruošia Paramos bendrija, sesuo Marina |pagal vyresniojo Džefrio R. Holando konferencijos kalbą „Viešpaties laukimas
2. Jaunimui., brolis Mindaugas: Kodėl svarbu tai, ką renkuosi?

Lapkričio 1

Liudijimai
1. Suaugusiems: Mormono 1-6 | brolis Simonas
2. Jaunimui: “Teisiai galiu gyventi net tada, kai mane supa nelabumas” (Mormono 1-6).| mok. sesuo Dovilė

Spalio 25

1. Suaugusiems: Pamoką ruošia kunigija, brolis Antti | Iš visuotinės konferencijos
2. Jaunimui: mok. brolis Mindaugas. „Kodėl svarbus teisingas Kristaus Bažnyčios pavadinimas?

Spalio 18

1. Sekmadieninė mokykla suaugusiems, 3 Nefio 20–26 | mok. brolis Ramūnas
2. Sekmadieninė mokykla jaunimui, mok. sesuo Dovilė „Kaip sakramentą galėčiau padaryti prasmingesniu sau?

Spalio 11

Visuotinės konferencijos peržiūra spalio 10–11 d. Bažnyčios Youtube kanale

Spalio 4

1. Liudijimai | 3 Nefio 12–19 | Sekmadieninė mokykla suaugusiems, brolis Simonas
2. Sekmadieninė mokykla jaunimui, brolis Mindaugas Kaip galiu būti panašesnis į Kristų?

Rugsėjo 27

Pamoką ruošia Paramos bendrija (sesery smisionierės) | Iš visuotinės konferencijos: sesuo Kordon „Kad jie matytų

Rugsėjo 20

Sekmadieninė mokykla | 3 Nefio 1–11

Rugsėjo 13

Pamoką ruošia kunigija (misionieriai) | Iš visuotinės konferencijos: vyresnysis Airingas „Jis eina pirma jūsų

Rugsėjo 6

Liudijimai | Sekmadieninė mokykla, brolis Mindaugas | Helamano 13–16 Samuelio Lamanito mokymai

Rugpjūčio 30

Skyriaus prezidentūros mokymas: Išdidumo ratas; brolis Ramūnas | Helamano 1–6, 7–12

Rugpjūčio 23

Pamoką ruošia Paramos bendrija, sesuo Indrė KucinienėIš visuotinės konferencijos: Raselas M. Nelsonas „Jo klausyk

Rugpjūčio 16

Sekmadieninė mokykla, brolis Vladas Karalius | Almos 43–52, 53–63

Rugpjūčio 9

Pamoką ruošia kunigija, brolis Artūras | Iš visuotinės konferencijos: „Argi mes neisime pirmyn tokiame svarbiame reikale?“ vyresnysis M. Raselas Balardas

Rugpjūčio 2

Liudijimai | Sekmadieninė mokykla, brolis Mindaugas | Almos 36–38, 39–42

Liepos 26

Brolis Ramūnas. Iš visuotinės konferencijos: „Geri pamatai ateičiai“ vyresnysis Garis E. Styvensonas

Liepos 19

Sekmadieninė mokykla, sesuo Lina. Almos 30–31, 32–35 (Dalyvavo prezidentas Motiejūnas)

Liepos 12

Ruošia kunigija, brolis Brolis Saulius. Iš visuotinės konferencijos: „Dvasiškai reikšmingi prisiminimai“ vyresnysis Andersenas

Liepos 5

Liudijimai | Sekmadieninė mokykla, sesuo Nijolė. Almos 17–29.

Birželio 28

Ruošia Paramos bendrija, sesuo Dovilė. Iš visuotinės konferencijos: „Giliai mūsų širdyse“ Vyresnysis Holmsas.

Birželio 21

Sekmadieninė mokykla, brolis Kestutis su sese Indre. Almos 8–16.

Birželio 14

Ruošia kunigija, misionieriai. Iš visuotinės konferencijos: „Tobulas vilties skaistumas“ Vyresnysis Holandas.

Birželio 7

Sekmadieninė mokykla, brolis Vladas. Almos 5–7.

Gegužės 31.

Skyriaus prezidentūros mokymas, brolis Mindaugas. Mozijo 29 – Almos 4.

Gegužės 24.

Ruošia Paramos bendrija, sesuo Kamilė. Mozijo 25–28.

Gegužės 17.

Sekmadieninė mokykla, brolis Ramūnas. Mozijo 11–17 ir Mozijo 18–24.

Gegužės 10.

Ruošia kunigija, brolis Edvinas. Iš visuotinės konferencijos: „Apsvarstykite Dievo gerumą ir didybę“ Vyresnysis Renlandas.

Gegužės 3.

Sekmadieninė mokykla, sesuo Nijolė. Mozijo 7–10.

Balandžio 26.

Ruošia Paramos bendrija, sesuo Marina. „Didysis planas“ Vyresnysis Ouksas.

Balandžio 19.

Sekmadieninė mokykla, brolis Kęstutis, Mozijo 1-3.

Balandžio 11-13.

Visuotinės balandžio konferencijos peržiūra.

Balandžio 5.

Sekmadieninė mokykla, brolis Vladas „Ateik ir sek paskui mane“ Velykų tema.

Kovo 29.

Sekmadieninė mokykla, brolis Mindaugas. Jokūbo 5–7.

Kovo 22.

Ruošia kunigija, brolis Ramūnas. Iš visuotinės konferencijos: „Neapgaudinėk manęs“ Vyresnysis Styvensonas (2019 Spalio).

Dalyvavimas susirinkime per ZOOM

1. Kai nekalbate, išjunkite mikrofoną (kairys apatinis mygtukas "Mute").

2. Nepertraukite kitų kalbančių, jei nesate sesijos organizatorius.

3. Jei galite, naudokite (patikrintas ir veikiančias) ausines su mikrofonu

4. Būkite patalpoje, kurioje nėra pašalinių, nuolatinio triukšmo.

5. Vaizdo pokalbio metu nevalgykite. Turėkite omenyje, kad visa, ką darote prieš kamerą, mato kiti.

6. Skirtingos nuomonės toleruojamos, jei su kai kuriomis nesutinkate, neskubėkite jas paneigti arba nuginčyti. Neaiškumus palikite spręsti mokytojui (-ai).

Pokalbiai gali nutrūkti. Tokiu atveju reiktų prisijungti iš naujo, arba paspaudus kambario nuorodą, arba įvedus kambario numerį.

Zoom diegimas