Vilniaus pirmojo skyriaus informacija

Reaguodamas į susiklosčiusias aplinkybes dėl pandemijos ir Bažnyčios susirinkimų laikino nutraukimo, Vilniaus 1-asis skyrius dalį Evangelijos studijavimo veiklos vykdys internetu, nuotoliniu būdu. Čia bus skyriaus mini-kalendorius su siūlomomis nuorodomis ir techninėmis priemonėmis. Keičiantis aplinkybėms, sprendimai taip pat gali keistis.

Kiekvieną sekmadienį šeimoms, kuriose esama kunigijos atstovų, siūloma savo namuose pateikti sakramentą. Jei jūsų šeimoje nėra turinčio reikiamą kunigystę, bet norėtumėte kad broliai ateitų į namus arba norėtumėte sakramentą priimti su kita šeima, susisiekite su broliais Simonu ar Mindaugu, ar kuriuo kitu kunigijos vadovu arba broliu.

Kiekvieną sekmadienį

11:00

Sakramento susirinkimo Zoom transliacijos pradžia (pasveikinimas, pranešimai, reikalai)

11:10 (apytiksliai)

Sakramentas namuose (arba laiaks asmeniškai pastudijuoti Raštus, pamąstyti apie asmenines sandoras su Dievu – asmeniškai, arba šeimoje, kurioje nėra turinčio kunigystę asmens). Sakramentas savo namuose laiminamas  tik tuo metu. 

11:30-12:00

Pasisakymai arba liudijimai

12:15-13:00

Sekmadieninės mokyklos arba atskiros organizacijų pamokos

Pasižiūrėkite 1-ojo skyriaus Facebook grupėje įkeltus pranešimus ir naujienas. Grupė prieinama tik Vilniaus pirmojo skyriaus nariams, apygardos vadovams ir Bažnyčią lankantiems besidomintiesiems.

ZOOM kambario adresą ir kitą svarbią informaciją galite gauti iš misionierių, narių, arba skyriaus Facebook grupėje.

Dalyvavimas susirinkime per ZOOM

1. Kai nekalbate, išjunkite mikrofoną (kairys apatinis mygtukas "Mute").

2. Nepertraukite kitų kalbančių, jei nesate sesijos organizatorius.

3. Jei galite, naudokite (patikrintas ir veikiančias) ausines su mikrofonu

4. Būkite patalpoje, kurioje nėra pašalinių, nuolatinio triukšmo.

5. Vaizdo pokalbio metu nevalgykite. Turėkite omenyje, kad visa, ką darote prieš kamerą, mato kiti.

6. Skirtingos nuomonės toleruojamos, jei su kai kuriomis nesutinkate, neskubėkite jas paneigti arba nuginčyti. Neaiškumus palikite spręsti mokytojui (-ai).

Pokalbiai gali nutrūkti. Tokiu atveju reiktų prisijungti iš naujo, arba paspaudus kambario nuorodą, arba įvedus kambario numerį.

Zoom diegimas